Algemene Voorwaarden - Fashion Store - Mixed Utrecht
 • Vóór 14:00 besteld, is vandaag gratis verzonden
 • Verzending sale items binnen 2 werkdagen


  Algemene voorwaarden

  1 Identiteit van de ondernemer
  Mixed Utrecht VOF

  [email protected]

  KVK-nummer: 78174414
  BTW-nummer: NL 861290471B01

  2 Algemeen
  De algemene voorwaarden zijn conform de bepalingen van de consumentenautoriteit. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mixed Utrecht. De algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk.

  Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden (lees: voorwaarden) van toepassing. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Mixed Utrecht, kan van de voorwaarden niet worden afgeweken. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

  Het doen van een bestelling, dan wel het accepteren van een aanbieding, houdt in dat u de toepasselijkheid van de voorwaarden aanvaardt.

  3 Prijzen
  Alle prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maakt. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle prijzen op de website zijn in Euro’s inclusief 21% BTW. Voor consumenten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling.

  4 Overeenkomst
  Alle prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mixed Utrecht. De onderneming behoudt het recht een bestelling niet accepteren. Indien dit van toepassing is, zal de consument te allen tijde per mail op de hoogte worden gesteld met opgaaf van reden. Indien hierbij een betaling reeds verricht is, zal deze uiteraard worden teruggestort op de bankrekening vanwaar de betaling is voldaan.

  5 Ontbinding
  Door een bestelling te plaatsen via de website of per e-mail ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop een betaling dient te volgen. Deze overeenkomst kan enkel worden ontbonden indien de consument binnen 14 dagen na het sluiten van deze overeenkomst aan ons kenbaar maakt de koopovereenkomst te willen ontbinden. De overeenkomst is echter pas ontbonden zodra de consument per e-mail een bevestiging van Mixed Utrecht ontvangt waarin duidelijk vermeld staat dat de betreffende bestelling is geannuleerd.

  6 Verzending en levering
  Verzending en levering vindt plaats zo lang als de voorraad strekt. In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Mixed Utrecht orders binnen 30 dagen uitvoeren.

  Indien dit niet mogelijk is, doordat het bestelde

  • niet meer leverbaar is;
  • niet meer op voorraad is;
  • vertraging heeft opgeleverd;
  • slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

  ontvangt u binnen één maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

  De plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Mixed Utrecht kenbaar heeft gemaakt.

  Aan de leveringsplicht van Mixed Utrecht aan de consument zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mixed Utrecht geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering dan wel de acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

  Ons streven is de bestellingen binnen twee tot vijf werkdagen, na ontvangst van de gehele betaling, te verzenden naar het door de consument aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om een bepaalde reden afwijken dan krijgt de consument hiervan per e-mail een bericht. Indien de consument het pakket, na afleverpogingen, bij het pick-up punt dient op te halen, en dit niet gebeurt, wordt het pakket naar Mixed Utrecht retour gestuurd. Het aankoopbedrag minus de verzendkosten zullen wij dan aan de consument terug overmaken.

  Indien een levertijd, om welke reden dan ook, niet gerealiseerd kan worden, geeft dit de consument geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet- nakoming van enige verplichting welke voor de consument uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overkomst mocht voortvloeien.

  Leveringen in gedeelte is toegestaan.

  7 Herroepingsrecht en retournering
  Indien er sprake is van een consumentkoop, overeenkomstig de Wet Koop op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde artikelen binnen een periode van 14 dagen, zonder opgaaf van reden, te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikelen voor de eerste keer op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

  Wanneer de consument binnen de gestelde termijn de geleverde artikelen niet aan Mixed Utrecht heeft geretourneerd, is de koop een feit. De consument is verplicht, alvorens over te gaan tot retourzending, daarvan binnen 14 dagen na eerste afleverpoging schriftelijk melding te maken bij Mixed Utrecht. De consument dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

  Elk artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen twee dagen na ontvangst, per e-mail, aan ons gemeld te worden. Artikelen waaraan een fout, beschadiging of onvolmaaktheid is geconstateerd, en welke zonder melding daarvan retour worden gestuurd, worden niet door Mixed Utrecht geaccepteerd.

  Indien er problemen voordoen, proberen wij deze zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de oplossing niet aan de verwachtingen van de consument voldoet, kan de consument er voor kiezen de bestelling te annuleren, dit zonder verdere kosten. Dit komt te vervallen in het geval dat

  • het artikel gedragen en/ of gewassen is;
  • het artikel beschadigd is of wanneer de consument heeft geprobeerd de schade/ het gebrek zelf te herstellen;
  • de consument de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd;
  • de labels en/ of toebehoren ontbreken;
  • het artikel volgens de specificatie(s) van de consument is vervaardigd.

  De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de consument, hier kunnen wij geen restitutie op verlenen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De consument dient de retouren voldoende te frankeren. Wij zullen de retourzending niet in ontvangst nemen wanneer deze onvoldoende is gefrankeerd. De consument is zelf verantwoordelijk voor de retour gezonden artikelen. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, behouden wij het recht de retourzending te weigeren.

  Herroepingsrecht en retournering kunnen niet worden toegepast op afgeprijsde artikelen (sale). Meer weten over retournering? Lees ook even het stuk onder het kopje Verzenden & retourneren

  8 Betaling

  Mixed Utrecht werkt door middel van online vooruitbetaling of betaling vooraf per bankoverschrijving. Na uw bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzending. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. Na ontvangst van uw gehele betaling verzenden wij uw bestelling. Wanneer er gebruikt is gemaakt een kortingscode of tegoedbon als zijnde betaling kan hier geen restitutie op worden gegeven en kan de korting niet opnieuw worden uitgegeven.

  Kortingscodes, cadeaukaarten of andere tegoedbonnen kunnen nimmer ingewisseld worden voor geld.

  9 Aansprakelijkheid
  Iedere aansprakelijkheid van Mixed Utrecht en van het personeel en de producten van Mixed Utrecht voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  Mixed Utrecht is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

  Mixed Utrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de artikelen.

  Iedere aansprakelijkheid van Mixed Utrecht jegens de koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Mixed Utrecht verschuldigd is.

  10 Eigendomsvoorbehoud
  Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat hij het totale verschuldigde bedrag aan Mixed Utrecht heeft voldaan. Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van levering.

  11 Overmacht
  Mixed Utrecht heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door het schriftelijk mee te delen en dit zonder dat Mixed Utrecht gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Mixed Utrecht toe te schrijven kan worden, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

  12 Diversen
  Mixed Utrecht is bevoegd om voor de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Indien de consument aan Mixed Utrecht schriftelijk opgaaf doet van een adres, is Mixed Utrecht gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Mixed Utrecht schriftelijk opgaaf doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden.

  Wanneer één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mixed Utrecht in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mixed Utrecht vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijking bepaling.

  Mixed Utrecht is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

  13 Toepasselijk recht en geschillen
  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  Eventuele geschillen welke niet zonder tussenkomst van een rechter kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd bij een door Mixed Utrecht aan te wijzen rechtbank.

  14 Afbeeldingen en specificaties
  Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website/webshop van Mixed Utrecht gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Wij willen graag jouw gegevens gebruiken om relevante & gepersonaliseerde advertenties te laten zien. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »